Festivalul EzotericFest Timisoara
Regulament Expozanti

 
DOWNLOAD OFERTA SI FORMULARE INSCRIERE

CONTACT:
geealife @ yahoo.com TEL: 0722 371 196

Home
Inscriere
PROGRAM
ARHIVA
Galerie-Foto
Parteneri
Localizare
Video
Promovare
BEAUTY LIFE EXPO

Asociatia Geea Life


Ezoteric Fest


Qigong – Taijiquan

Fundatia Romana

Grup de Dialog
ALTERNATIVE
si Stiinte Spirituale

Click to join alternative_spirituale
Click to join alternative_spirituale

Grup de Dialog
BON CAMINO
Pelerinajul
la Santiago
de Compostela
Spania

Click to join bon_camino
Click to join bon_camino

Grup de Dialog
SCOALA de
ASTROLOGIE

Click to join scoala_astrologie
Click to join scoala_astrologie

Grup de Dialog
EZOTERICFEST

Click to join ezotericfest
Click to join ezotericfest

Grup de Dialog
EXPOZODIAC

Click to join expozodiac
Click to join expozodiac

 


ANEXA 2
                 Regulament              EzotericFest Timișoara   9- 12 Mai 2019 ediția XXI-a

        REGULAMENT  DE  PARTICIPARE  CU  STAND  IN  EXPOZITIE

1. INSCRIERE IN EXPOZITIE:
 
1.1.
Inscrierea in expozitie si rezervarea definitiva a standului ales (Conform Planului Expozitiei) se face in baza Adeziunii-Contract de Participare
 completat si semnat de expozant si pe baza dovezii de plata in timp util a tarifelor de participare la expozitie conform facturii emise de organizatori.
 Termenul limita maxim de inscriere si transmitere catre organizator a documentelor este 14
Aprilie 2019, dupa aceasta data se accepta
 adeziuni numai in limita spatiului disponibil. CONFORM TAXELOR DIN CONTRACTUL DE PARTICIPARE.
 Expozantul are obligatia de a achita valoarea spatiului expozitional in termen de sapte zile de la data primirii Facturii Proforme si semnarii
 adeziunii contract, organizatorul alocand spatiul expozitional numai dupa ce expozantul va face dovada achitarii standului. In cazul neachitarii intregii
 valori a contractului la termenul stabilit mai sus, organizatorul nu va permite participarea expozantului la expozitie. Organizatorul va semna si transmite
 expozantului Adeziunea- Contract de Participare
in timp util. Din acel moment, adeziunea constituie un contract obligatoriu pentru ambele parti

                    2.  ALOCARE SPATIU DE EXPUNERE
2.1.
Expozantii pot utiliza numai spatiul de expunere alocat de organizator. Alocarea definitiva a spatiului se face dupa semnarea si achitarea contractului.

                    3.  CONSTRUCTIE STANDURI
3.1.
Constructia standurilor se realizeaza de catre organizator, acesta va transmite expozantului Planul Expozitiei si explicarea dotarilor oferite.

                    4. AMENEJARE STANDURI, PRODUSE EXPUSE

4.1. Amenajarea standurilor de catre expozanti se poate face cu o zi inainte de deschiderii manifestarii, adica in 8 Mai 2019 intre orele: 1700 - 2000.
       In ziua deschiderii expozitiei e permisa amenajarea standurilor pana la ora 11.00 (deschiderea are loc la ora 14.00 in data de Joi 9 Mai 2019).
4.2. Incarcarea - descarcarea si transportul marfurilor si produselor ce vor fi expuse cade in sarcina expozantilor.
4.3. Sunt acceptate pentru expunere orice marfuri si produse, inclusiv servicii si inscrisuri legate de comercializarea lor, cu conditia incadrarii acestora in
        tematica manifestarii. Nu sunt admise in cadrul expozitiei: produse periculoase sau daunatoare - conform legislatiei in vigoare.
        Expozantului revenindu-i in cazul nerespectarii clauzei, intreaga raspundere-materiala, civila si penala.
4.4. Este permisa vanzarea en-detail cu respectarea legislatiei in vigoare in Romania. Respectarea legislatiei este sarcina expozantului.

                    5. DESFASURAREA MANIFESTARII

5.1. Prezentarea expozantilor la standuri se face in fiecare zi la ora 1000 in prezenta organizatorilor si a reprezentantilor firmei de paza.
       Inchiderea zilnica a expozitiei si eliberarea spatiului expozitional se face zilnic cu incepere de la ora 2100.
5.2. Expozantii au obligatia de a pastra in buna stare materialul expozitional inchiriat-conform Contractului de Participare si procesului verbal de predare
       primire, daca este cazul -(panouri,vitrine, mese, scaune, spoturi, etc.). Expozantii au obligatia sa plateasca valoarea de inlocuire pentru bunurile
        materialele si instalatiile incredintate ce au fost degradate sau sustrase.
5.3. Eliberarea spatiului expozitional si predarea materialelor incredintate, se realizeaza la inchiderea sau parasire expozitiei.
5.4. EXPOZANTUL ARE DREPTUL SA FACA PUBLICITATE DOAR IN INCINTA STANDULUI INCHIRIAT SI IN LOCURILE SPECIAL
        AMENAJATE DE ORGANIZATOR. Distribuirea de pliante, fluturasi, amplasarea de afise, banere, reclame, etc. in afara standului se va face
        conform Contractului de Participare Anexa nr.1, anuntand din timp organizatorii.
5.5 Organizatorul are dreptul de a inlatura reclamele, bannerele, afisele, fluturasii, pliantele, etc. din afara standului expozantului in cazul in care se
        incalca dispozitiile de la 5.4., sau in cazul in care deranjeaza alti expozanti.
5.6. Organizatorul asigura paza in cadrul expozitiei in perioada de extrafunctionare a acesteia, pe perioada celor 4 nopti in perioada 8 – 11 Mai 2019.
5.7. Expozantul are obligatia sa supravegheze exponatele sale si accesoriile incredintate in cadrul orarului de functionare a expozitiei (1000 - 2100),
       organizatorul fiind exonerat de orice raspundere pentru lipsurile constatate in timpul programului expozitional, din vina expozantului.
5.8. Expozantul este raspunzator de respectarea normele PSI si de protectia muncii si are obligatia de a instrui personalul delegat la manifestare.

                         6. MODALITATI DE PLATA, TERMENE

6.1. EXPOZANTUL are obligatia de a achita valoarea Contractului de Participare (tarife stand, inscriere, dotari, consum, etc) ilustrata de Factura
        Proforma, in 7 zile de la primirea ei si in termenele generale stabilite:
TAXA DE EXPOZANT (PLATA IN AVANS) = Taxa de Inscriere
        + Taxa de Inchiriere Stand + Taxa Dotari Suplimentare
      organizatorul alocand si rezervand standul ales numai dupa ce expozantul face dovada achitarii contractului prin factura primita;
       In cazul in care expozantul nu achita valoarea Contractului de Participare, ilustrata in factura si nu participa la expozitie, organizatorul
      
isi rezerva dreptul de a recupera 50% din valoarea contractului in conformitate cu art. 8 din contract cu titlu de daune.
6.2. Alte servicii suplimentare conform anexelor, comandate de catre expozant in ultimul moment si posibil de indeplinit, dar care nu au fost cuprinse in
        prezenta Adeziune - Contract, se vor achita de expozant pe loc in a doua zi de expozitie, in baza facturii emise de organizator.
6.3.
Plata se face in contul Raiffeisen Suc. Timis nr. RO49 RZBR 0000 0600 0902 0414 / SC EXPO TIMISOARA INTERNATIONAL SRL.
6.4. Organizatorul poate anula participarea expozantilor care nu au achitat integral, in termenele stabilite, contravaloarea Adeziunii - Contract.
6.5.  Neachitarea sumelor stabilite la termenele de mai sus, conform contractului atrage o penalitate de 0.5% pe zi intarziere, pana la plata efectiva.
6.6. In cazul in care expozantul intarzie cu 15 zile termenul de plata prevazut in factura organizatorii vor apela la serviciile
      SC URBAN SI ASOCIATII SRL Bucuresti pentru recuperarea contravalorii facturii.

                    7. RASPUNDERE

7.1. In cazul imposibilitatii desfasurarii manifestarii din considerente de forta majora, organizatorul va informa expozantii cu 10 zile inainte de
        la inceperea evenimentului, urmand sa restituie expozantului toate sumele avansate de acesta in termen de 30 zile.
7.2. In cazul in care expozantul nu se prezinta la manifestare, aceasta pierde contravaloarea avansului achitat si va suporta toate cheltuielile ocazionate de
       pregatirea expozitiei (amenajare stand, paza, cota parte din cheltuielile: curent, telefon, fax, material publicitar, afise, pliante, promovare s.a.).
7.3. Retragerea din expozitie, inainte de inchiderea oficiala, se va face numai cu acordul organizatorului.
7.4. Neachitarea sumelor stabilite la termenele de mai sus atrage o penalitate de 0,5% pe zi de intarziere, pana la plata efectiva.


                    8. LITIGII

8.1. Orice litigiu decurgand din sau in legatura cu aceasta adeziune-contract, referitor la validitatea, interpretarea, executarea ori desfiintare lui,
        nesolutionate pe cale amiabila, se va solutiona de catre Curtea de Arbitraj Comercial de pe langa C.C.I.A. Timisoara, in conformitate cu Regulile de
        Procedura Arbitrala ale acesteia. Hotararea arbitrala va fi definitiva si obligatorie pentru parti.

                    9. DISPOZITII FINALE

Prezentul contract a fost incheiat azi …..... in 2 exemplare, fiecare parte declarand ca a primit un exemplar si reprezinta vointa neviciata a partilor.

                       ORGANIZATOR                                                                                                                                    EXPOZANT
 

0

DATE  CONTACT  EZOTERICFEST  TIMISOARA (inscrieri, contracte, formulare si alte informatii):
Asociatia Geea Life: email:
geealife @ yahoo.com tel: 0722 371196 Marcel Doros - www.geealife.ro - www.ezotericfest.ro
Grup de Discutii http://groups.yahoo.com/group/ezotericfest (se poate inscrie oricine doreste)
Se poate solicita prin email sau tel contractul de inscriere, planul expozitiei, formularele si anexele.
Expotimisoara International: www.expotimisoara.ro tel/fax 0256 293217, tel 0256 499443/ 446  Persoana contact: Culea Aurora 0741 700153

horizontal rule

Home | Inscriere | PROGRAM | ARHIVA | Galerie-Foto | Parteneri | Localizare | Video | Promovare | BEAUTY LIFE EXPO